Časopis Květy: Trénujeme mozek

červen 2018

Eva Fruhwirtová odpovídala na otázky redaktorky týdeníku Květy.


Co si můžu představit pod pojmem „mozková trenérka“? Jak jste se k téhle odbornosti dostala a jaké máte prostředky „posilování“?

 

Trenérku mozku si můžete představit jako jako fitness trenérku, nebo jako fotbalového kouče či jiného sportovního trenéra. Rozdíl je pouze v tom, že sporťáci se zaměřují na posilování svalů a trenérka mozku na posilování mozku. Náš obor se nestuduje na žádné škole, ale v České republice existuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která zajišťuje a garantuje akreditovaný vzdělávací systém pro trenéry paměti. Já jsem trenérka III. (nejvyššího) stupně. Obnáší to pravidelné vzdělávání v oboru, setkávání s kolegy a každodenní práci v této oblasti.

 

Co je mozkoherna?

Kromě toho, že je to nové české slovo, tak je to zábavná posilovna pro mozek. Založili jsme ji v Třebíči, je jediná v České republice. S programy, které zábavný způsobem trénují mozek, jezdíme po celé republice. Inspirujeme a vedeme lidi k tomu, aby se nebáli trénování paměti, koncentrace a dalších kognitivních schopností. Kombinujeme osvědčené metody trénování paměti jako jsou mnemotechniky, tak nové metody mindfullnes. Do programů zapojujeme mozkohračky, což jsou chytré hry a hlavolamy a také neurotechnologie. Jedná se o nejmodernější softwary a přístroje, které umí v reálné čase zaznamenat mozkovou aktivitu a ukázat ji trénovanému. Díky tomu dochází k progresivnějšímu zlepšení poznání o vlastních schopnostech.

 

Komu jsou určené Vaše služby a kdo má o ně především zájem?

Mám radost, že velký zájem o náš program Trénuj mozek! mají školy. Jezdíme po celé republice. Naše mozkoherna a program Trénuj mozek! je mobilní. Velký zájem mají také firmy. Pro ně připravujeme neurotréninky pro zaměstnance. Jsou zaměřeny na sebepoznávání vlastních kognitivních schopností a také na trénink koncentrace i relaxace. Ukazuje se, že právě neschopnost tzv. v hlavě přepínat mezi prací a volnem, je u mnoha lidí problém. Vede to pak k vyhoření, ke stresu a také k mentální vyčerpanosti. O naše aktivity, především o neurotechnologie jako je unikátní přístroj Mindball a Mindlflex, mají velký zájem také organizátoři konferencí, firemních akcí. Často také připravujeme teambuildingové programy. Nesmím zapomenout na vánoční večírky. V listopadu a prosinci se nezastavíme.

 

Liší se způsob, jak trénovat mozek, dle věku? Jsou některé postupy efektivnější u dětí, třicátníků, seniorů?

Náš koncept mozkoherny je postaven na hraní. Děti si rády hrají, ale také dospělí i senioři. Pomocí her se dá krásně trénovat mozek. Záleží jen na úrovni a náročnosti mozkohraček. Stává se na běžně, že například manažeři ve firmách říkají, že naše mozkohračky jsou pro děti. A když jim to vše ukážeme a vysvětlíme a oni se do toho pustí, tak je nemůže odtrhnout. Dobrá zpráva je, že mozek se dá trénovat  v každém věku. U dospělých často bojujeme s tím, že se jim nechce, nemají čas, považují to za zbytečné atd.

 

Říkáte, že největší bariéry si vytváříme sami v naší hlavě. Jak udělat z mozku přítele, který by nám je pomohl překonat? A který by nám neházel klacky pod nohy, vždycky, když chceme něčeho dosáhnout?

Náš mozek se umí soustředit pouze na jednu věc. Pokud se snažíte vyřizovat maily, vedle toho se bavit s kolegyní a při tom sepisovat seznam dárků na Vánoce, stoprocentně někde uděláte chyby. Smiřte se s tím, že multitasking není schopnost superženy nebo supermuže. Další velmi zajímavý poznatek o naší mysli je ten, že naše myšlenky ovlivňují naše chování. Pozorujme tedy naše myšlenky. Když budu něco očekávat, tak své chování přizpůsobím tomu, aby se tak stalo. Příklad. Pokud si dám do hlavy, že se na dovolené budu stejně s partnerem hádat, tak to tak opravdu dopadne. Dobře to vystihnul Jan Tříska: Dávám si pozor na své myšlenky. Jsou totiž jako jako dům, ve kterém musím bydlet.

 

Jakou roli hraje při trénování mozku intelekt?

Mozek je velmi komplexní. Dnes se hovoří o 3 druzích intelektu.  Lze říci, že jsou to 3 druhy inteligence. Za prvé kognitivní  funkce (IQ), kam patří poznávání, přijímání podnětů, koncentrace, paměť, logika, verbální vyjadřování, prostorová představivost.

Za druhé je to emoční inteligence, tedy schopnost zvládat vlastní emoce, schopnost rozpoznávat a reagovat na emoce druhých. Je to klíčová vlastnost pro komunikaci. A za třetí je to sociální inteligence, tedy  schopnost/umění jednat s lidmi.  Můžeme trénovat všechny oblasti.

 

Máte nějaké tipy, jak si posilovat mozek, abychom zůstali co nejdéle duševně čilí?

Duševně vyrovnaný člověk má vysokou frustrační toleranci, tzn. že má  schopnost čelit složitostem a náročným situacím bez vypjatých reakcí. V životě se nesnázím nevyhneme. Je důležité tyto překážky překonávat tak, aby v nás neutkvěly silné emoce jako je strach, vztek, nenávist. Nesnadné situace neřešme, když jsme unavení, hladoví a vyčerpaní. Snížená frustrační tolerance je častá v pubertě i klimaktériu a také v situacích citové nejistoty a konfliktů mezi lidmi. Sníženou frustrační toleranci mají lidé přecitlivělí sama na sebe. Jinak řečeno ti, kteří se berou příliš vážně. Čím více se blížíme duševní rovnováze, tím hůře se daří okolním vlivům nás vyprovokovat.

Pro mentální kondici doporučuji nevyhýbat se situacím, které „nutí“ mozek přemýšlet a hledat řešen. Začněme tím, že si zkusíme více pamatovat, než si zapisovat do mobilu, pokračujme tím, že budeme počítat z hlavy a vynecháme kalkulačku. A hlavně neopomíjejme pohyb. Místo výtahu a eskalátoru použijme schody. Máte doma psa? Běžte s ním na procházku. Možností je spoustu. Buďme kreativní.

 

 

Mozkové závity vám roztočí Eva Fruhwirtová Leopolda Pokorného 24/28, Třebíč 674 01 fruhwirtova@mozkoherna.cz / +420 737 103 866