Jak si lépe zapamatovat anglické předložky in, on, at

listopad 2021

Cizí jazyk bez výjimek a systém, který dává smysl. Filip Slunský dokáže za tři měsíce naučit angličtinu, a to díky svému systému.

Zúčastnila jsem se jeho přednášky, kterou měl v Praze pro trenéry paměti. Nadchl mě. Jeho způsob má logiku a jde to rychle do hlavy. V tomto článku pochopíme používání anglických předložek v podání Filipa Slunského. 

Používáme to, co vychází z něčeho původního

Filip vychází z toho, že cizí slova a jejich spojení si s sebou nesou původní významy. Pokud o nich budeme vědět, cizí jazyk se rázem stane jednoduchým a pochopitelným. Vezměme si příklad z jiné oblasti. Symbol pro ukládání je v mnohých počítačových programech obrázek diskety. Ti starší (jsem to i já) si ještě pamatují disketu, která sloužila jako úložiště. Moc se toho na ní nevlezlo, tuším, že poskytovala prostor kolem 1,44 MB. Ale tenkrát v devadesátkách to byla pecka! Jenže mladá generace ji nezná, takže tento symbol diskety pro ukládání je pro ně vlastně těžko pochopitelný. Proto se také od něj postupně ustupuje. Jaký symbol se používá pro e-mail? Ano, přeškrtnutá obálka odkazující na poštovní obálku.  Spousta slov a symbolů kolem nás má svůj původ v něčem počátečním….

 

Jak je to s těmi předložkami v angličtině?

Nemá smysl se nazpaměť učit která slova jsou spojená s jakou předložkou. Stačí jen pochopit důvod jejich používání.

Je dobré vědět, že:

 

in = uvnitř něčeho, v, součást struktury

in the picture – na obrázku (uvnitř struktury)

in the garden – na zahradě (uvnitř 3D prostoru, nikoliv na placce)

 

on = na povrchu (vodorovném, svislém, šikmém)

on the table – na stole

 

at = u něčeho

at the station

 

Dopravní prostředky

Terminologie používána u lodí se přejala na všechny dopravní prostředky: on the ship, on the boat – na palubě lodí.  Proto se používá předložka on s dopravními prostředky: on the plane, on the train. Ostatně to používáme i v češtině – nasednu na autobus. 

 

Zastávky, nádraží, letiště

Původně byla zastávka jen cedule, u které lidé čekali. Postupně se zastávky rozšiřovaly a k cedulím přibylo mnoho dalšího vybavení. Proto se používá at the bus stop, at the station, at the airport. 

 

Instituce

Byly v dávných dobách vázány na osobu, která službu vykonávala. Byli jsme u někoho/něčeho. Postupně se instituce dostávaly do budov (z doktora nemocnice, z kováře zubař a dále zubní klinika). Proto používáme at the hospital, at the post office. 

 

Média

Nejstarší způsob komunikace byl rádiové vlny (AM – amplitudové modulace).  Zvuk byl přenášen na vlnách, proto zůstala předložka on (na). To je důvod, proč používáme pro vyjádření, že něco šlo v televizi a data máme v cloudu takto: on the TV, on the cloud, on the internet. 

 

Tak jak se vám to líbí? Mně teda ano! 

 

Mozkové závity vám roztočí Eva Fruhwirtová Leopolda Pokorného 24/28, Třebíč 674 01 fruhwirtova@mozkoherna.cz / +420 737 103 866