Mozek, energie a výchozí stav mysli

červenec 2021

Na které činnosti mozek vynakládá nejvíce energie? A existuje výchozí stav mysli? 

Ke všemu konání je zapotřebí energie. Napadlo vás někdy, odkud bere energii mozek?  Jediným jeho zdrojem energie je glukóza. Mozek je nejhladovější orgán, přestože zaujímá 2 % hmotnosti těla, tak spotřebovává 20 % celkového přísunu glukózy. Glukóza je monosacharid a tělo jej získává z potravy. Štěpením se dostává do krve a ta ji dovádí do mozku. Denně mozek spotřebuje 120 g glukózy (418 kcal).  Zajímavé je se podívat na to, při čem náš mozek spotřebovává nejvíce energie.  Mnohem více energie berou vědomé mentální procesy než zautomatizované pohyby a procesy. Řízení auta nebo čištění zubů jsou zautomatizované procesy, nad kterými nemusíme vědomě přemýšlet.

Možná jste si někdy položili otázku, jestli existuje něco jako základní výchozí stav mozku? Ano, exixtuje. Je to režim, kdy přeskakujeme z myšlenky na myšlenku, přemýšlíme o sobě, plánujeme, reflektujeme minulé události, oddáváme se snění a představám, uspořádáváme si vzpomínky. Dá se to popsat také jako toulavá mysl. Do tohoto režimu se mysl přepíná vždy, když nepracujeme soustředěně na nějakém úkolu. Tento stav mozku označují vědci za základní stav mozku. Za tento náš vnitřní dialog-toulavou mysl je zodpovědná oblast mozku označená jako default mode network neboli klidová síť mozku, která se nachází ve středu prefrontálního kortexu. 

Mozkové závity vám roztočí Eva Fruhwirtová Leopolda Pokorného 24/28, Třebíč 674 01 fruhwirtova@mozkoherna.cz / +420 737 103 866