Nejčastější otázky o mozku, které dostáváme

září 2021

Zjistěte, jak souvisí velikost mozku s inteligencí a v čem se lidí mužský a ženský mozek. 

Říká se, že používáme jen 10 % mozku, je to pravda? 

Ne. Používáme celý mozek. Například paměť využívá různé oblasti mozku najednou. 


Mají všichni lidé stejné mozky? 

Lidský mozek má stejnou anatomii, ale přitom je každý unikátní. Dokonce jednovaječná dvojčata mají různé mozky už od narození. Je to dáno tím, že mozek je citlivý na prostředí. Tyto odlišnosti dělají z lidí jedinečné osobnosti. 

 

Souvisí velikost mozku s inteligencí? 

Nesouvisí. Každý mozek má bez ohledu na velikost zhruba stejný počet neuronů a synapsí (spojení mezi neurony). Lze říci, že jsme tím „inteligentnější“, čím lépe jsou neurony propojeny. Toto propojování je podmíněno stále novými podněty, které do mozku přicházejí. 

 

Jaký je rozdíl mezi mužským a ženským mozkem? 

Ženský mozek dospívá dříve než mužský. Ženy mají větší propojení obou hemisfér. Pravá hemisféra je spojená s emocemi a levá s analytickým uvažováním a díky silnějšímu spojení (například skrze corpus callosum) jsou ženy emočně vnímavější, umějí výstižně pojmenovat různé věci, rozlišují lépe odstíny barev. Při řešení problémů ženy zapojují obě hemisféry, kdežto muži využívají spíše tu, která je pro daný úkol vhodnější.  

 

Mozkové závity vám roztočí Eva Fruhwirtová Leopolda Pokorného 24/28, Třebíč 674 01 fruhwirtova@mozkoherna.cz / +420 737 103 866