Ovládněte své mozkové vlny

duben 2017

Vědomé ovládnutí mozkových vln přináší klidnější život a zdatnější výkony při studiu i v práci.

Mozkové vlny jsou vyjádřením frekvence, ve které pracuje mozek. V průběhu dne se mozkové vlny různě ladí a to způsobuje změnu našeho stavu.  Jedná se o vlny Delta, Théta, Alfa, Beta a Gama. Aktivní jsou všechny, naše vědomí ovlivňuje dominantní mozková vlna.  

Existenci mozkových vln potvrdil elektroencefalograf (EEG), který byl vynalezen ve 30. letech 20. století. Díky elektrické aktivitě neuronů vzniká elektromagnetické pole a to umíme pomocí EEG změřit. Mozkové vlny měříme v jednotkách Hertz (Hz). Čím vyšší číslo, tím jsou naše vlny divočejší a naše nálada a chování také.

Co přesně mozkové vlny znamenají a co způsobují?

„Nejzdravější“ mozkovou vlnou je Alfa (7—13 Hz). Je to stav plné koncentrace při uvolnění těla i mysli. V běžném životě se jedná o stavy těsně před usnutím, při zahledění se z okna, při masáži, nebo při čtení knihy či zaujetí naší oblíbené činnosti. Necháváme volně proudit myšlenky a cítíme se v pohodě. Hladina Alfa způsobuje uvolnění v bdělém stavu, díky tomu se mozek lépe učí a také si snadněji vybavuje informace. V tzv. vysoké Alfě (11—13 Hz) se cítíme maximálně uvolnění a vypouštíme z hlavy myšlenky na každodenní starosti.

Při nízké Alfě (7—11 Hz) jsme ve zcela relaxovaném stavu. Pozornost je zaměřena do našeho vnitřního světa. V této hladině využíváme levou i pravou hemisféru. Díky zapojení pravé hemisféry, která je kreativní, obrazotvorná a pocitová, přichází intuitivní myšlení, nastává regenerace organismu a také spojení s podvědomím. Pokud se naučíme mozek vědomě přeladit na mozkové vlny Alfa, dosáhneme efektivnějšího řešení každodenních situací a nebudeme mentálně vyčerpaní. Stručně řečeno mozkové vlny Alfa podporují koncentraci, představivost, redukují stres.  Podívejme se na děti. Ty jsou v Alfě většinu dne. Vnímají aktuální okamžik a to, co se děje kolem nich. Na rozdíl od dospělých, kteří jsou zatížení všedními starostmi a kvůli tomu nevidí to, co dětské oči.

Až 80 % dne se nacházíme v mozkové vlně Beta (14—40 Hz). Jsme v ní, když mluvíme s kolegy, řídíme auto, telefonujeme. Je to stav normálního myšlení při běžných aktivitách. Tato hladina je spojena s dominancí levé logické hemisféry. Pracujeme, mluvíme, počítáme, řešíme. Pozornost je zaměřena na vnější svět, kreativita je utlumena.  Hladinu Beta dělíme na nízkou Betu (14—21 Hz) a vysokou Betu (21—40 Hz). Vysoká Beta znamená neklid, napětí, stres. Dlouhodobé stavy v této hladině vedou k úzkostem, nemocem a vyčerpání.

Nejrychlejší frekvencí, na které může mozek fungovat, jsou mozkové vlny Gama (30 + Hz). Jedná se o maximální vybičování psychiky, které prožíváme při vypjatých sportovních výkonech nebo v krizových situacích jako je autonehoda apod.

Nejpomalejší frekvencí jsou mozkové vlny Delta (0,5—3 Hz). Člověk se do této hladiny dostane ve velmi  hlubokém spánku nebo bezvědomí. V hladině Delta zažíváme pouze svůj vnitřní svět, tělo vnímáme jen minimálně. Mistři meditace jsou schopni se do tohoto stavu vědomě dostat.

Mezi Deltou a Alfou se nachází mozkové vlny Théta (4—7 Hz), které jsou typické pro hluboký spánek, odpočinek a meditaci. V této hladině prožíváme svůj vnitřní svět a zároveň jsme si vědomi vlastního těla.

Vědomé ovládnutí mozkových vln přináší klidnější život a zdatnější výkony při studiu i v práci. V naší mozkoherně používáme EEG přístroje a softwary, které vás seznámí s vašimi mozkovými vlnami. Díky tomu je budete moci ovládnout. Přijďte k nám zjistit, jak umíte pracovat se svými mozkovými vlnami. 

Mozkové závity vám roztočí Eva Fruhwirtová Leopolda Pokorného 24/28, Třebíč 674 01 fruhwirtova@mozkoherna.cz / +420 737 103 866